سینما ماندانا
 • خانه
 • لیست فیلم‌ها
 • چهار راه استانبول

  لیست سانس ها:

  جمعه (15:15) |

  جمعه (17:00) |

  خرید بلیت

  خجالت نکش

  لیست سانس ها:

  جمعه (20:30) |

  خرید بلیت

  خوک

  لیست سانس ها:

  جمعه (18:30) |

  خرید بلیت

  عصبانی نیستم!

  لیست سانس ها:

  جمعه (23:59) |

  خرید بلیت

  تگزاس

  لیست سانس ها:

  جمعه (14:30) |

  جمعه (16:15) |

  جمعه (18:45) |

  جمعه (19:45) |

  جمعه (22:15) |

  خرید بلیت

  فیلشاه (انیمیشن)

  لیست سانس ها:

  جمعه (13:30) |

  جمعه (18:00) |

  خرید بلیت

  لاتاری

  لیست سانس ها:

  جمعه (23:59) |

  خرید بلیت

  لونه زنبور

  لیست سانس ها:

  خرید بلیت