سینما ماندانا
 • خانه
 • فیلم ها
 • لونه زنبور
 • لونه زنبور

  لونه زنبور

  برزو نیک نژاد

  محسن کیایی، پژمان جمشیدی، بهاره کیان افشار و رعنا آزادی ور

  96/12/23

  94 دقیقه

  تا حالا از نزدیک دست چپ زن یه پادشاه دیدی؟


  لیست سانس های این فیلم

  ساعت : ۱۰:۰۰

  نام سالن : سالن چهار

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  بسته شد

  ساعت : ۱۳:۱۵

  نام سالن : سالن چهار

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۲۰:۰۰

  نام سالن : سالن چهار

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۲۱:۴۵

  نام سالن : سالن چهار

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۱۰:۰۰

  نام سالن : سالن چهار

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  بسته شد

  ساعت : ۱۳:۱۵

  نام سالن : سالن چهار

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۲۰:۰۰

  نام سالن : سالن چهار

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۲۱:۴۵

  نام سالن : سالن چهار

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۱۰:۰۰

  نام سالن : سالن چهار

  قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال

  بسته شد

  ساعت : ۱۳:۱۵

  نام سالن : سالن چهار

  قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۲۰:۰۰

  نام سالن : سالن چهار

  قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۲۱:۴۵

  نام سالن : سالن چهار

  قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت