سینما ماندانا
 • خانه
 • فیلم ها
 • لاتاری
 • لاتاری

  لاتاری

  محمدحسین مهدویان

  ساعد سهیلی، زیبا کرمعلی، هادی حجازی فر، جواد عزتی و حمید فرخ نژاد

  96/12/23

  114 دقیقه

  امیرعلی و نوشین دو جوان بیست و یکی دوساله قصد ازدواج با یکدیگر را دارند. خانواده ها چندان موافق نیستند .آنها صبر پیشه کرده اند تا به مرور زمان رضایت خانواده هایشان را جلب کنند. آن دو یک رویای مشترک دارند؛ برنده شدن در لاتاری و دریافت گرین کارت امریکا.


  لیست سانس های این فیلم

  ساعت : ۱۰:۳۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  بسته شد

  ساعت : ۱۲:۳۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۱۶:۳۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۲۰:۰۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۱۰:۳۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  بسته شد

  ساعت : ۱۲:۳۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۱۶:۳۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۲۰:۰۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۱۰:۳۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال

  بسته شد

  ساعت : ۱۲:۳۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۱۶:۳۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۲۰:۰۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت