سینما ماندانا
 • خانه
 • فیلم ها
 • به وقت شام
 • به وقت شام

  به وقت شام

  ابراهیم حاتمی کیا

  بابک حمیدیان - هادی حجازی فر-پیر داغر، خالد السید، جوزف سلامه، رامی عطاالله، لیث المفتی، علی سکر، سامر خلیلی، محمد شعبان –سینتیا کرم

  96/12/23

  115 دقیقه

  گروگانگیری رو زمین سخت تره یا رو هوا؟؟


  لیست سانس های این فیلم

  ساعت : ۰۰:۳۰

  نام سالن : سالن يک

  قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال

  بسته شد

  ساعت : ۱۴:۳۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۱۷:۱۵

  نام سالن : سالن يک

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۱۹:۱۵

  نام سالن : سالن يک

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۲۲:۰۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۱۴:۳۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۱۷:۱۵

  نام سالن : سالن يک

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۱۹:۱۵

  نام سالن : سالن يک

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۲۲:۰۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۱۴:۳۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۱۷:۱۵

  نام سالن : سالن يک

  قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۱۹:۱۵

  نام سالن : سالن يک

  قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت

  ساعت : ۲۲:۰۰

  نام سالن : سالن سه

  قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال

  خرید بلیت