سینما ماندانا

 

 

 

سینما ماندانا تهران

آدرس : خیابان دماوند، اول سی متری نارمک

تلفن :۷۳۰۱۵-۰۲۱