سینما ماندانا

 

سینما ماندانا دارای ۵ سالن سینما ، کافی شاپ و بوفه میباشد.